برگردان گفتارها

جنبش‌های رهایی‌بخش باید از بعدی پوپولیستی برخوردار باشند

به فوریت نیازمند پروراندن یک پوپولیسم دست‌چپی هستیم

گام‌ برداشتن در میدان مین

پویش‌های عقب‌نشینی: گفت‌وگویی با رابرت برنر

مباحثه‌ای میان ژاک رانسیر و ارنستو لاکلائو

شکستن سکوت رسانه‌های شرکتی و سخن گفتن از فقر و نابرابری

پوپولیسم چپ و بازپس گرفتن دموکراسی: گفتگویی با شانتال موف

در حالی که آمریکا در آتش جنگ در یمن می‌دمد، مجلس نمایندگان مشارکت آمریکا در این جنگ را غیرمجاز می‌خواند.

کن لوچ درباره‌ی مسئله‌ی فلسطین: از بحث منحرف نشوید، فقط حقیقت را بگویید.

چرا اندیشه‌های آرنت در ارتباط با شر و هولوکاست همچنان اهمیت دارند؟

ضرورت بازاندیشی جریان چپ در دستگاه نظری و تاکتیکی‌اش

سخنرانی جرمی کوربین درباره‌ی مواضع حزب کارگر پیرامون اتحادیه‌ی اروپا

چگونه سرمایه‌داری در حال نابود کردن خویش است!

مواضع نائومی کلاین درباره‌ی جِرمی کوربین، برنی سندرز و طغیان‌های گروه‌های جوانان ترقی‌خواه

درباره‌ی گرامشی، دموکراسی و فاشیسم

آیا می‌توانیم فوکو را به چالش بکشیم؟

جامعه‌شناسی فرهنگی به مثابه پژوهش اجتماعی؛ در گفتگو با جفری الگزندر

تلاقی عدالت و آزادی در الگوی رفاهی سوئد

عدالت، آزادی و دموکراسی – در گفتگو با استفان هسل

چالش رشد در آمریکای ترامپ – در گفتگو با دیوید هاروی