برگردان محتواهای رسانه ای

به‌راه انداختن جنگ بر روی کره‌ی زمین

«به شخص خودتان بستگی دارد»: چرا فمینیسم نولیبرال اصلا فمینیسم نیست؟

نوبت به یمن رسید…

ابرناسیونالیسم، اقتدارگرایی و پوپولیسم: عبرت‌های ترکیه‌ی اردوغان

آمریکای ترامپ، وال‌استریت و بیگاری‌‌کشی بر مبنای بدهی

ترامپیسم، نولیبرالیسم و فمینیسم شرکتی

نگاهی به درسگفتارهای زیست‌سیاست میشل فوکو

زمانی که سیل‌ها جاری می‌شوند؛ قربانیان گرمایش زمین چه کسانی هستند؟

واکنشی عملگرایانه به بحران آتی در نظام سلامت

از سوسیال دموکراسی تا جنگ جهانی

موردی مارکسیستی برای اینترسکشنالیتی (تلاقی)

ثمره ی سوسیال دموکراسی

متن ویدئویی از نائومی کلاین با عنوان «دموکراسی و نولیبرالیسم»

جی۲۰: آیا غرب توسط مجانین اداره می‌شود؟

شاهد افول دموکراسی هستیم؛ (دموکراسی در ساعت گرگ و میش)

ترامپ ممکن است به این شکل جنگ تجاری با چین را شدت ببخشد

آمریکا و اسرائیل: بی سامان