چندرسانه‌ای

متن و صوت: بردارهای کوتاه اشتغال (مباحثی در اقتصاد سیاسی کار در ایران)

ویدئو: مقدمه‌ای بر رویکرد نظری لاکلائو و موف

مجموعه عکس «ترمینال»

ویدئوی کوتاه: پیشینه‌ی توسعه و ظهور پساتوسعه‌گرایی

فیلم «رزا لوکزامبورگ» به کارگردانی فون‌تروتا

ویدئوی کوتاه: ننسی فریزر

ویدئوی کوتاه: هانا آرنت

ویدئوی کوتاه: چیستی نولیبرالیسم؛ مقدماتی نظری

ویدئوی کوتاه: توجیه حقوق بالای مدیران در نولیبرالیسم

ویدئوی کوتاه: بخشی از لکچر هاروی ملاچ با عنوان جامعه‌شناسی کار

مستند «نابرابری برای همگان»

ویدئوی کوتاه: نگاه «زیگمونت باومن» به منشأ ترس‌های انسان امروزین

ویدئوی کوتاه: چگونه «فراوانی» به «نابرابری» می‌انجامد؟

ویدئوی کوتاه: درباره‌ی مفهومِ «مک دونالدی شدن»

احیای سلطنت در زمانه‌ی استبدادستیزی – درباره‌ی سیاست‌های رسانه‌ای و اهداف سیاسی شبکه‌ی من و تو

درسگفتار «ظهور رویکرد ذی‌نفعانه به حوزه‌ی کسب‌و‌کار» از ادوارد فریمن

مستند «موج انسانی»