برگردان مطالب علمی

کار ناپایدار و مبارزه‌ی طبقاتی

چرا فمینیست‌ها زندگی روزمره را جدی می‌گیرند

درباره‌ی تاریخِ مفاهیمِ راینهارت کوزِلِک

شیوه‌های تولید در ایران پیشاسرمایه‌داری: تأملاتی بر کتاب عباس ولی با عنوان «ایران پیش از سرمایه‌داری: تاریخ نظری»

ننسی فریزر: بایسته‌های رهایی‌بخشی رادیکال

بحران سرمایه‌داری دموکراتیک

مراقبت و تنبیه: چهل سال بعد

دستمزد عادلانه چیست؟

وارسی نظریه‌پردازی هاروی در باب نولیبرالیسم

استفاده‌ها و سوء‌استفاده‌ها از «نولیبرالیسم»

سرمایه‌داری به روایت کلاوس اوف

مروری بر کتاب «مدرنیزاسیون و حاکمیت پسا-استعماری در ایران؛ رساله‌ای در باب دولت» اثر ابراهیم توفیق

«اقتصاد اخلاقی» اعتراضات در ایران

حاشیه‌‌نشینان و دولت؛ سیاست‌ پس‌کوچه‌ای در ایران

فراتر از نولیبرالیسم

جامعه‌شناسی‌های اقتصادی پیر بوردیو

دورکیم بی‌خاصیت

دورکیم و جامعه‌شناسی سیاسی دورکیمی

سنت کلاسیک جامعه شناسی

سوسیال ‌دموکراسی